Mot sju stemmer har Tingvoll kommunestyre torsdag vedtatt å sende en uttalelse til fylkemannen, der det blir bedt om at de vedtak som er gjort ute i kommunene om kommunereformen blir respektert. Uttalsen ble vedtatt etter en interpellasjon fra Peder Aasprang (Sp).

I interpellasjonen blir det vist til signal om at fylkesmannen neppe vil innstille på at Tingvoll skal fortsette som egen kommune.

- Fra første stund ble det presisert fra fylkesmannen at en god prosess var viktig. Flest mulig grupper skulle medvirke og folket skulle høres grundig. Ungdomsråd, eldreråd og næringsforum deltok på mange møter. Etter mange møter, debatter og informasjonen om reformen avholdt Tingvoll kommune en folkeavstemning 25. april med et klart resultat: Tingvoll som egen kommune. Kommunestyret fulgte opp med et klart vedtak på bakgrunn av folkeavstemningen i møte 16. juni, heter det i aasprangs iinterpellasjon.

Uttalelsen som sendes fylkesmannen lyder i sin helhet slik:

Tingvoll kommunestyre ber fylkesmannen respektere vedtak som er gjort i kommunene om kommunereformen. Vedtakene er fattet på bakgrunn av folkeavstemninger etter grundige prosesser, og bør være den viktigste faktoren i fylkesmannens analyse og vurdering. Kommunereformen vil innvirke på alle innbyggerne, og spesielt i slike saker bør en følge lokaldemokratiet. Et flertall på Stortinget har uttalt at det skal ligge frivillghet til grunn for eventuelle sammenslåinger. Tar en da ikke shensyn til klare vedtak om å bestå som egen kommune, kan dette virke som et brudd på Stortingets intensjon.

De som stemte imot uttalelsen var Per Magne Waagen (H), Stig Fjeldset (Frp), Roger Bach (frp), Jon N. Eikrem (V), Kristian Einset Stomsvik (Frp), Tor Olav Vatn (H) og Ivar Bølset (Ap)