-Vi føler det nesten blir en konflikt mellom ytre og indre - det ønsker vi ikke

Frivilligheten i Straumsnes frykter hallprosjektet kan ryke.