Kaptein Svein Holmeide gjennomførte sist uke sin siste øvelse som områdesjef for heimevernsområdet.  Holmeide har vært områdesjef siden 1998. Før det har han vært befal i heimevernet i en årrekke.

Godt jobbet

I en seremoni på Leite i Straumsnes ble Holmeide takket av. Distriktssjef Per Olav Vaagland i Møre og Fjordane HV-11 ga stafettpinnen videre til kaptein Kurt Børge Aure. Oberstløytnant Vaagland fortale kort om Holmeides karriere, og om hvordan HV-området hadde gjort det på årets øvelse:

 - Området har kommet lengre i sin trening enn hva jeg hadde forventet. Men like langt som jeg hadde håpet på i sin utdannelse.

Være pro-aktive

Han fortsatte:

- At dere skal stå ti meter foran veggen på et objekt og vente på fienden, er ikke det beste. Da vil fienden ta dere ut. Så min tanke er at dere skal bli gode på det heimevernet var gode på for ti-femten år siden; å være pro-aktive, gå frem og møte fienden og bekjempe den. Det har dere under årets øvelse vist at dere behersker.

Erfaren offiser

Kaptein Aure som nå tar over har vært områdesjef i Molde stabsområde, og i flere år vært med i distriktets innsatsstyrke Archery samt hatt stabsstillinger i distriktsstaben.

Aure har dessuten internasjonal erfaring fra tjeneste i Libanon og Afghanistan, samt gjennom mineryddingsprosjekt for Norsk Folkehjelp i Afrika og Asia.