Steindumping i Tingvollfjorden utenfor Raudsand møter motstand

Veidekke Entreprenør AS har søkt om tillatelse for et pilotprosjekt med dumping av hundre tonn sprengstein i sjøen utenfor Raudsand. De møter steinhard motstand.