Vanningsforbud i Tingvoll kommune: Fra Gyl til Meisingset

Artikkelen er over 1 år gammel

Fra og med mandag 16. juli 2018 innføres det forbud mot hagevanning i Tingvoll kommune. Forbudet gjelder for de som er forsynt av det kommunale vassverket Indre Tingvoll vassverk, fra og med Gyl til og med Meisingset. Forbudet gjelder for alle – både enkeltpersoner, etater og foretak.

DEL

Forbudet gjelder foreløpig hagevanning ved bruk av vannslange, dryppslange og spreder, samt andre aktiviteter som fører til mye vannforbruk (for eksempel hus- og bilvask med vannslange). Vanning med kanne er inntil videre lov. Tingvoll kommune vil samtidig oppfordre alle til å unngå unødvendig bruk av vann.

Bakgrunnen for forbudet er en føre-var-holdning: Vannstanden i vannkilden Torjulvatnet har på grunn av lite nedbør og høyt vannforbruk sunket mye, og nærmer seg nå et kritisk nivå. Forbudet skal sikre stabil vannforsyning til abonnentene, samt sørge for god kapasitet dersom det skulle oppstå branner. Dersom vi ikke begrenser vannforbruket, og tørken fortsetter utover sommeren og høsten, kan vi i verste fall tømme vannkilden og få en krise på grunn av at folk blir vannløse.

Dette er første gang på over 20 år Indre Tingvoll vassverk innføring vanningsforbud, selv om det flere ganger tidligere har vært restriksjoner i forhold til hagevanning i kommunen. Det er nå innført vanningsforbud i en rekke kommuner i hele Norge, så situasjonen er på ingen måte unik for Tingvoll.

Vi må passe på så vi ikke tømmer vannkilden Torjulvatnet, da Indre Tingvoll vassverk pr i dag ikke har noen alternativ vannkilde. Vi vet ikke hvordan høsten og vinteren blir, og må derfor forsikre oss om at vi har nok vann til da.

Abonnentene vil bli informert om forbudet via egen sms-varsling, samt at det er lagt ut informasjon på kommunes hjemmeside/facebook og annonser i lokalavisene Aura avis og Tidens krav.

Vi ber om forståelse for tiltaket, og håper folk vil respektere vanningsforbudet. Vi oppfordrer også folk til å varsle oss dersom de ser brudd på forbudet. Forbudet gjelder til nytt varsel blir gitt på kommunens hjemmeside og facebook.

Artikkeltags