Administrasjonsutvalget i Tingvoll: Konflikter må tåles

Konflikthåndtering har vært forelagt administrasjonsutvalget i Tingvoll. Eneste uenighet var om det er vanlig med konflikt – eller om det er noe som kan forekomme.