Harmoni mellom Tingvoll og Sunndal i vedtak om barnevernsamarbeid

Tingvoll ønsker å samarbeide med Sunndal, Surnadal og Rindal om barnevern.