Tar til motmæle mot sammenslåing av fødetilbudet og sentralisering av rehabiliteringstilbudet

Et enstemmig Tingvoll kommunestyre, mener det er uakseptabelt å slå sammen fødestuene i Molde og Kristiansund.