Planlegger idrettshall til 27,1 millioner kroner

Tingvoll idrettslag har med sparebankstiftelsen på laget i planene om Tingvoll Arena, en hall til 27,1 millioner kroner.