Tingvollrock søkte om 150.000 kroner - fikk 60.000

Artikkelen er over 1 år gammel

Ting­voll­rocks søk­nad om støt­te på 150.000 kro­ner ble behandlet i for­mann­ska­pet tirs­dag. Po­li­ti­ker­ne end­te på et en­stem­mig ved­tak om 60.000 kro­ner.