Engasjement da tilstanden i tingvollskolen kom på bordet

Tilstandsrapporten for grunnskolen i Tingvoll ble lagt fram i valgperiodens siste kommunestyre, og endte med ønske om å kartlegge ferdigheter.