Tingvoll kommune vil at ungdom skal trives. Det vil ungdommene også

Folkehelse, økokommunen, kollektivtilbudet, penger til ungdomsklubbene og bedre informasjon.