To nye områder på Nordmøre foreslås som naturreservater

Av

To nye områder på henholdsvis vel 400 og 320 dekar i Tingvoll kan bli vernet som naturreservat etter frivillig avtale med grunneierne.