Han sier han ikke har fått tilbake svaret på den vanlige testen ennå (PCR-test), men det er all grunn til å tro at resultatet av hurtigtesten er riktig. Det var to sunndalinger som fikk positivt prøvesvar mandag kveld.

De to er i 60-årene. De er fullvaksinerte, og har kun lette symptomer, forteller kommuneoverlegen.

Han sier at situasjonen er avklart, og at en har kontroll.

- Vi vet hvem de har vært i kontakt med, og de har testet seg.

Smittevei er kjent, og de to har blitt smittet utenfor kommunen.

Grimstad har tidligere sendt ut pressemelding om lokale smittetilfeller så snart positive koronatester har blitt bekreftet, men sier han nå kommer til å melde mer summarisk framover, så lenge det er snakk om enkelttilfeller.

- Bakgrunnen for det er at vi er over i en ny situasjon der samfunnet er åpnet opp igjen, riktignok med økt beredskap.

Han kommer dermed ikke til å melde fra for hver enkelt positive test, men heller gi en oppsummering med et visst intervall, forklarer han.

- Men er det noe som tyder på at vi har et utbrudd lokalt, eller en endring i smittebildet, så vil det bli kommunisert.

I Surnadal testet en lærer positivt på korona tirsdag.

I Kristiansund har kommunelegen med bakgrunn i lokalt stigende smittetrend (39 smittede i uke 45) tirsdag valgt å innføre lokalt vedtak med forlengelse av isolasjonstid ved smitte til sju dager og innføring av lokal smittekarantene på sju dager for husstandsmedlemmer, iansett vaksinasjonsstatus.

I Molde ble det mandag meldt om tre nye smittetilfeller, og like mange tirsdag.