Noe må være fundamentalt galt hvis det virkelig vurderes å bygge det alternativet som er farligst og dyrest i bruk og drift i all framtid. Dette for om mulig å spare et engangsbeløp som er mindre enn inntekten fra EN dags produksjon, en milliard, på EN norsk oljeplattform.

Dyp undersjøisk tunnel gjør det også umulig med omkjøring ved stengt tunnel.

Traseen blir helt stengt for myke trafikanter. Undersjøiske tunneler er dessuten mest skremmende for både yrkestransportører og turister.

På langsiktige prosjekter må langsiktige konsekvenser veie tyngst.

Spørsmålet er, hvem vil tale framtidige brukere sin sak og handle på vegne av dem?