Toget for vegplassering i Svinvika går ikke nå: – Endelig trasévalg vil komme opp senere

Politikere og andre som er bekymret for konsekvensene Todalsfjordprosjektet får for Svinvika, kan puste rolig ut.