Tommy Fossum: Tausheten har skapt et forvirrende bilde av heltidsprosjektet

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende at det først nå kommer fram at både Fagforbundet og Sykepleierforbundet fikk protokollført at de var uenige med arbeidsgivers vilkår i avtalen som skulle realisere heltidsprosjektet.