Saksframlegget fra avdelingsingeniør Per Gunnar Løset, forteller om et lite fungerende marked på slike tomter på grunn av lav omsetning og langt større tilbud enn etterspørsel. Kommunen har dermed en interesse i å få omsatt tomter, som igjen medvirker til økt næringsaktivitet i kommunen.

Tomtepriser på kommunens nærings- og industriområder var dermed oppe i siste formannskapsmøte, og det var Einset Nord og Saghøgda som var på bordet. Grovplanert settes kvadratmeterprisen til 225 kroner, og for ikke opparbeidet tomt 50 kroner kvadratmeteren. Det gjelder begge områdene.

Pris kan diskuteres

Dersom tomten er delvis opparbeidet, skal prisen fastsettes forholdsmessig. Og er det forhold ved de enkelte tomtene som gjør at man bør vurdere en annen pris, skal det legges fram for formannskapet.

– Råtomtprisen kan virke høy. Men vi har bygd infrastruktur for titalls av millioner og må ha noe igjen. 250 kroner per kvadratmeter er ikke dyrt sammenliknet med nabokommuner, sa saksbehandler Per Gunnar Løset i sin orientering til formannskapet.

Tomtene selges i utgangspunktet med infrastruktur fram til tomtegrensen.

Akseptabelt

Kostnaden med å opparbeide en tomt vil kunne variere. Arne Magnus Aasen (KrF) uttrykte at 50 kroner per kvadratmeter er akseptabelt der det er lite myr. Noe annet om det er mye myr, så han oppfordret til å bruke anledningen til å forhandle om prisen. Det ligger dessuten i klausulen at tomtene ikke skal være et spekulasjonsobjekt. Kjøpekontraktene skal ha en gjenkjøpsklausul.

Den endelige avgjørelsen klubbes onsdag førstkommende, når kommunestyret samles til møte på Leite idretts- og skytterhus.

Ferdig tomt

To selskaper har vært hyret inn for å taksere tomtene, takstmann Øyås for Einset Nord og i 2015 hadde Cowi taksert på Saghøgda.

Så kan det tilføyes at kommunen opparbeidet en tomt på Saghøgda i 2018. Kostnaden kom på 340 kroner per kvadratmeter.

– På denne tomta var det både fjerning av myr og sprengning av fjell. Kostnadene med felles infrastruktur som reguleringskostnader, kommunens grunnkjøp, veg, vann og avløp er ikke medregnet i denne sammenheng, skriver Løset i saksframlegget.