Tove-Lise Torve: Fakta om fergefinansiering

Tove-Lise Torve

Tove-Lise Torve Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Møre og Romsdal er landets nest største eksportfylke. I 2019 var eksportverdien fra Møre og Romsdal 45 milliarder kroner.

Fergene er en del av veinettet, og næringsliv og samfunnsliv er avhengig av et godt fergetilbud i fergefylket Møre og Romsdal.

Fylkeskommunens fergedrift finansieres med overføringer fra staten og billettinntekter.

Foto:

Kostnadsnøklene i inntektssystemet fordeler overføringene mellom fylkeskommunene etter en oppdatert nasjonal ferjestandard.

Bildet viser nasjonal fergestandard med blå trekanter. Møre og Romsdal sitt tilbud er markert med røde prikker. Som dere ser ligger vi over standarden.

Skal vi tilby næringsliv og innbyggere den nasjonale ferjestandarden som staten legger til grunn, må vi kutte 160 ferjeavganger hver dag. Det økte tilbudet vårt koster ca. 50 millioner kroner i året.

Nå er fylkeskommunen i den situasjonen at vi må kutte avganger og åpningstid på ferjesamband for å kutte kostnader slik at vi kommer litt nærmere nivået på overføringene som inntektssystemet gir oss.

Foto:

Staten drar fra

Spriket mellom overføringer fra staten til statens egne riksvegferger og fylkets fylkesvegferger har vokst de siste årene. Det illustreres godt med blå, grønn og rød graf på bilde nummer to.

Vi konstaterer at staten har stor økning i utgifter til ferge. Våre netto driftsutgifter øker mye mindre enn i staten, men vi kommer likevel ut med et underskudd på godt over 100 millioner kroner sammenliknet med overføringene vi får gjennom inntektssystemet. Det betyr at vi må ta fra andre områder i fylkeskommunen for å finansiere dagens fergetilbud.

Det er en realitet at fylkesvegfergene er underfinansiert fra staten. Dette er underbygget med dokumentasjon.

Arbeiderpartiet og flere andre parti har arbeidet hardt for å få en bedre fergefinansiering. KS, kommunenes egen interesseorganisasjon, støtter fergefylkene aktivt i arbeidet.

Innsatsen har begynt å bære frukter, blant annet har staten bevilget ekstra til fylkesvegfergene i år og neste år. Dette er positivt og bidrar til at vi kan holde takstene nede. Likevel er vi langt ifra mål, da det kun har vært engangsbevilgninger fra Stortinget.

Et krav fra Møre og Romsdal er blant annet å heve den nasjonale fergestandarden.

Enkelte forsøker å framstille vårt arbeid overfor sentrale myndigheter, hvor vi dokumenterer at fergedrifta er underfinansiert, som syting og klaging. Det stemmer ikke. Vi arbeider seriøst og hardt for å få en mer rettferdig finansiering slik at de som er avhengig av et godt fergetilbud i Distrikts-Norge skal få nettopp det. Et så godt tilbud som mulig.

Arbeidet for en bedre fergefinansiering vil derfor fortsette. Det fortjener næringsliv og befolkning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken