På flere sykehus legges det opp til overtid, ekstravakter og inndratte feriedager for å få kabalen til å gå opp i julen.

Torsdag er 311 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge, og 125 av dem ligger på intensivavdeling.

Det høye antallet koronapasienter, kombinert med høyt sykefravær som følge av pandemien, har over lengre tid satt sykehusene under press. Julen blir ikke noe unntak.

Oversikt

Sykepleierforbundet har sendt NTB flere eksempler på situasjonen for deres medlemmer på norske sykehus. Listen er ikke fullstendig:

* St. Olavs hospital i Trondheim: kompensasjon for å flytte eller utsette feriedager, ta ekstravakter eller jobbe i en annen klinikk

* Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN): Bemanningssituasjonen har gjort at flere ansatte på intensivavdelingen ikke har fått all julefri som de egentlig skulle hatt.

* Drammen sykehus: Alle ansatte på intensiv har fått varsel om at de blir pålagt 1–2 vakter ekstra i julen utover oppsatt turnus. Vaktene kompenseres. Andre steder på Drammen har ansatte fått trukket tilbake ferien fordi de må jobbe på covid-post (omdisponert fra poliklinikk).

* Diakonhjemmet i Oslo: varslet mulighet for inndragelse og pålagt overtid

* På Hammerfest og sykehuset Østfold gis det tilleggskompensasjon å ta på seg ekstravakter.

* På Sykehuset Telemark er operasjonskapasiteten tatt ned med 25 prosent, operasjonssykepleiere og anestesisykepleiere er omdisponert til intensiv. Foreløpig ikke snakk om å pålegge vakter.

* Stavanger universitetssjukehus: Sykepleierforbundet har inngått en avtale med sykehuset som lemper på vernebestemmelsene, slik at arbeidstakere kan jobbe utover alminnelig tid, uten at det er brudd på arbeidsmiljøloven.

* Akershus universitetssykehus (Ahus): har utvidet alminnelig arbeidstid, foreløpig frivillig og ikke pålegg

* Bærum sykehus inndrar ikke juleferien for ansatte på intensivavdelingen og melder om foreløpig kontroll, skriver Budstikka.

– Dobbeltvakter og overtid

På Oslo universitetssykehus (OUS) ligger det for tiden 24 covidpasienter på intensivavdelingen.

– Bemanningen i OUS er «styrket» ved at vaktene dekkes opp av at folk jobber dobbeltvakter, ekstravakter og overtid. Det er med andre ord et høyt trykk på de fast ansatte, sier hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund på OUS Rolf-André Oxholm til NTB.

Sykepleierforbundet opplyser at de har fått tilbakemelding om at det pålegges overtid for anestesipersonell på intensivavdelingen ved OUS.

Høyere sykefravær

Medisinsk fagdirektør Hilde Myhren ved OUS sier at sykehuset er godt forberedt inn mot julen, og at alle ansatte har fått tilbud om vaksine.

– Det er få ansatte i koronaisolasjon, og få i karantene, men høyere generelt sykefravær enn normalt, sier hun til NTB.

Myhren understreker at OUS ikke så seg nødt til å inndra ferien til noen av de ansatte.

– Flere ansatte har frivillig overført ferien til neste år og ingen har fått inndratt ferien sin, sier hun.

Heller ikke hos Akershus universitetssykehus (Ahus) har det vært nødvendig å inndra juleferien til de ansatte.

– Bemanningsbehovet dekkes i jula gjennom de arbeidsplaner som er lagt for perioden, og det ser greit ut for vår organisasjon. Det har ikke vært behov for å inndra ferie, sier HR-direktør Jan Inge Pettersen ved Ahus til NTB.

Fylkesleder Linda Lavik i sykepleierforbundet i Viken, bekrefter at det er frivillig å ta ekstravakter på intensivavdelingen på Ahus.

– NSF har avtale om utvidet alminnelig arbeidstid, så ansatte bidrar med å påta seg ekstravakter frivillig og de dekker opp behovet. På akuttmottaket er det veldig større pågang av pasienter enn vanlig. Stort arbeidspress og for lav bemanning, sier hun.

(©NTB)