I undersøkelsen som Sentio har gjort for Kommunal Rapport, svarer 72 prosent av de 419 spurte ordførerne og kommunaldirektørene at deres kommune vurderer kutt.

Det er i Møre og Romsdal (84 prosent), Oslo og Viken (78 prosent) at flest kommuner vurderer kutt. Deretter følger Trøndelag, Innlandet, Troms og Finnmark.

Styreleder Bjørn Arild Gram i KS er ikke overrasket over tallene og viser til at mange kommuner opplevde økonomien som vanskelig allerede før koronakrisen. Han mener at myndighetene må komme med et tydelig budskap om at kommunene får dekket alle sine koronautgifter.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) sier til Kommunal Rapport at han forstår ordførerne og kommunaldirektørenes uro, men at regjeringen skal stille opp.

– Vi skal kompensere kommunene for koronarelaterte utgifter og inntektstap. Stortinget har vedtatt det. Dessuten jobber vi tett sammen med KS. I denne situasjonen er det viktig at vi treffer med de planlagte tiltakene, sier han.

Sentio-undersøkelsen ble gjennomført i perioden 29. april til 12. mai, altså før regjeringen la fram revidert nasjonalbudsjett.