– Trekker meg ikke som Orkidé-leder

– Nei, jeg har ikke til hensikt å trekke meg som Orkidé-leder som følge av at Kristiansund utreder regiontilhørigheten.