Trippelt farevarsel er sendt ut for dagen i dag.

* Det ventes mye regn, lokalt 60-80 mm på 24 timer. Farevarselet gjelder fram til lørdag kveld.

* Vannføringen ventes å øke i bekker og elver, og det er sendt ut farevarsel for flom. Årsaken er vedvarende mye regn i perioden torsdag kveld til lørdag kveld. Det er store lokale forskjeller i nedbørprognosene.

* Faren for jordskred øker pga av vedvarende mye regn i perioden torsdag kveld til lørdag kveld. Vannmetningsgraden i bakken er høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

Det er store lokale forskjeller i nedbørprognosene på grunn av at det ventes bygenedbør.