Nordmørshallen er overlevert til Tingvoll kommune fra Consto og nå er det bare finpuss før barn, ungdom og voksne kan ta hallen med mange ulike rom i bruk.

I juni i fjor vedtok kommunestyret i Tingvoll å sette i gang bygging av en ny allsidig idrettshall, med dato for overtakelse 20. august.

Akkurat på dagen kunne kommunens byggeleder Gunnar Waagen sørge for at arbeiderne var på vei ut med ferdig arbeid, og inn kommer både kommunen med skole, idrettslag og andre aktører som venter utålmodig på å komme i gang med å bruke det nye tilbudet.

- 105 elever og barn fra barnehagen står og tripper etter å ta i bruk lokalene til ulike aktiviteter, sier rektor ved Straumsnes skole, Astrid Vassgård Eikrem.

Gymsalen på skolen er drevet på dispensasjon, og nå får de en stor hall hvor det er mulig å drive alle typer idretter fra basket og håndball til volleyball. Hallen har fått merket opp baner til mange ulike idretter.

Skytterbane

Et rom er klar med lekemuligheter for de som er på SFO, samtidig som det kommer speil inn for at dansere i kulturskolen kan øve her.

Idrettslaget har bestilt utstyr for en halv million kroner til et treningsrom med apparater og annet som brukes til styrketrening. De vil også bruke hallen til ulike aktiviteter både for løping, håndball og andre grener.

I andre etasje på deler av bygget er et stort rom som er klar for innredning. Her kommer Aspøy & Straumsnes skytterlag med innendørs bane for 10 elektroniske skiver.

- Dette blir en av landets beste og mest moderne innendørsbaner, sier Jørn Hals i skytterlaget. De får nye muligheter både til trening og konkurranser.

Klatrevegger

På deler av bygget er det ekstra høyt under taket. Her står nemlig klatrevegger klar med 17 meter høyde som kan gi mange utfordringer oppover.

Det er Tingvoll Tindeklubb som står ansvarlig for driften her, og det er lagt inn punkter på veggen som er beregnet for paraidrett også.

- Kommunen står for selve bygget og så har hver enkelt aktør ansvar for driften av ulike rom, forklarer Gunnar Waagen.

Etter noen dagers klargjøring kan de ulike aktørene begynne å flytte inn med sine aktiviteter.

Hovedhallen har tre skillevegger som kan senkes ned for en tredeling når behovet er der. Det er også mange små rom for garderober, lagerrom og annet bruk.

Rekord-raskt

- Her har vi kartlagt behovet som de ulike partene har ønsket, og så har arkitekt kommet med et forslag ut fra dette. Det er mye samspill mellom ulike aktører som har bidratt til den flotte hallen, sier Gunnar Waagen.

Byggeleder Anders Grimsmo i Consto er godt fornøyd med samarbeidet og fremgangen i arbeidet. De har sjelden en så rask byggeperiode fra vedtak er gjort til hallen er ferdig som i dette tilfellet. Godt samarbeid har vært et viktig stikkord, hvor ukentlige møter har blitt brukt til å diskutere detaljer og sørge for god fremdrift.

Nå mener både kommunen og skolen at denne nye hallen kan medføre økte tilbud som frister flere til å komme til Straumsnes.

- Dette blir en magnet for å få folk til å flytte til området, sier Astrid Vassgård Eikrem.

- Dersom denne hallen medfører at noen få personer kommer flyttende vil kostnaden for kommunen bli dekket inn, mener Gunnar Waagen, som tror dette blir en magnet både for lokalbefolkningen, og at den har så gode tilbud at det også kommer folk utenfra.

Offisiell åpning vil skje i løpet av september.