- Tror et slikt fyrtårn vil bli et løft for Tingvoll

Bankbygningen i Tingvoll sentrum kan bli noe helt annet å se til enn i dag. I alle fall om visjonen til Dag Egil Strupstad i Sb-pro As blir mer enn nettopp en visjon.