Truleg mindre tap av sau i Sunndal enn i Surnadal

Av

I Surnadal har det i haust vorte registrerte store tap av sau og lam på sommarbeite. Ein ringerunde til nokre sauebønder i Sunndal viser at det her ikkje er ein heilt svart situasjon.