Har lest saken om Eistein Opdøl ang. tunnelene som han bruker til lagring.

Hvorfor er Fonnafonn-tunnelen stengt da det er sikrere å gå og sykle igjennom tunnelen enn å gå på utsiden, der en del av veien er rast ut. Tunnelen er da ikke brukt til lagring av noe som helst

Håper at kommunen kan gi et fornuftig svar på spørsmålet.