Gå til sidens hovedinnhold

Uakseptabel nedprioritering av eldreomsorgen i Tingvoll

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I kommunens helse- og omsorgsplan finner vi følgende graf:

I planen kommenteres grafen slik:

Det kan bli nødvendig å møte utviklingen som figuren viser med å overføre ressurser fra oppvekstsektoren til helse og omsorg. Dette vil være politisk krevende.

----- åpenbart for politisk krevende for formannskapet:

Formannskapets budsjett forutsetter bevilget kr 3 192 000 mindre på helse- og omsorgsområdet neste år. Av de tiltak det pekes på i formannskapets budsjett er nedlegging av plasser på Vonheim og å holde ubesatte stillinger vakante, de eneste driftstiltakene av en slik størrelse at de vil kunne bidra til å oppfylle formannskapets budsjettmål. Formannskapet tar ikke standpunkt til hvilke tiltak som skal gjennomføres for å realisere budsjettmålet, men overlater til administrasjonen å prioritere tiltak.

Politikk er å prioritere, og gjennom sin budsjettbehandling har formannskapet nedprioritert kommunens eldre og omsorgstrengende. Skole og barnehage får sine rammer redusert med kr 1 695 000 – kr 1 500 000 bedre for sektoren enn administrasjonens forslag.

I en virkelighet hvor:

· antall innbyggere går ned

· antall eldre vil stige dramatisk

· antall barn i barnehagene og skolene vil reduseres kraftig

velger formannskapet å redusere kravet til nedskjæringer i skolesektoren, mens man opprettholder kravene om nedskjæring innenfor helse- og omsorgsområdet.

Helse- og omsorgssektoren har allerede fått sitt tjenestenivå redusert dramatisk gjennom den ekstremt kostbare og ganske uforklarlige flyttingen av demensavdelingen til Vonheim, inndraging av over 2 stillingshjemler og utleie av 2 sykehjemsplasser til Kristiansund – i tillegg til at en rekke stillinger er holdt ubesatt.

På vegne av eldre og omsorgstrengende i Tingvoll ber vi om at kommunestyret fjerner kravet om reduksjoner i driften av helse- og omsorg, og at kommunens økonomiplan for de kommende år gjenspeiler eldre og omsorgstrengendes rettmessige andel av fellesressursene.

Kommentarer til denne saken