UDI har tidligere planlagt for at det skal komme 60.000 flyktninger fra krigen i Ukraina. Det er nå redusert til 45.000, men UDI understreker at anslagene er usikre.

Anslagene UDI opererer med, varierer fra 20.000 til 120.000. Planleggingsscenarioet, altså det UDI legger opp arbeidet sitt etter, ligger i midtsjiktet på 40.000 til 50.000 flyktninger.

– Det vi har sett de siste ukene etter påske, er en nedadgående trend. De siste ukene er det kommet rundt 100 asylsøkere om dagen i snitt, sier UDI-direktør Frode Forfang.

God kapasitet

Han sier at selv om 45.000 høres ut som et høyt tall, er det på linje med antallet asylsøkere som nå kommer.

– Skulle tallet være på gjennomsnittlig 125 asylsøkere fra Ukraina per dag resten av året så er vi på 45.000, forklarer han.

Forfang sier at det er god kapasitet ved landets asylmottak dersom det skulle komme flere flyktninger.

– Det er en ganske vedvarende trend at en relativt høy andel, rundt halvparten, av flyktningene bor privat i stedet for i mottak. Det er veldig mye høyere andel enn hva som er vanlig for asylsøkere for øvrig. Det vil si at drøyt halvparten av plassene på mottakene ikke er i bruk, sier han.

Forfang understreker likevel at mottakene som ikke er i bruk, fungerer som en buffer. Det er nemlig mye usikkerhet knyttet til hvor mange ukrainske flyktninger som kommer.

Fortere bosetting

Så langt i år det kommet vel 16.000 søknader om asyl i Norge fra ukrainske borgere, ifølge UDI. I tillegg er det kommet drøyt 1.000 asylsøkere fra andre land.

En tredel har kommet inn i systemet for bosetting i norske kommuner, og 10 prosent har fått en bosettingskommune.

Forfang varsler at tempoet for bosetting vil øke framover.

– Vi kommer til å se høyere takt i bosetting i tiden fremover. Det kommer til å endre seg ganske fort, sier han.

(©NTB)