Ut med 70-tallet – Ingrid fikk nytt kjøkken i en fei

Ingrid Glærum sitt forrige kjøkken var nytt en gang på 70-tallet. Etter noen og førti år var det takk og farvel.