– Uten et godt samarbeid mellom administrasjon og politikere skjer det ingenting

Ordfører Ståle Refstie ser stor nytte i to kursdager hvor kommuneadministrasjonen og politikerne kommer sammen for å få en dypere innføring i den nye kommuneloven.