Utflagging av Jarlsberg-produksjonen gir nye utfordringer for melkebøndene

Når produksjonen av Jarlsberg for eksport flyttes ut av landet, er behovet for melk mindre. Det har også ringvirkninger for melkeproduksjonen i Tingvoll.