Arbeidsplasser viktigst

Stig Rune Andreassen, 1. kandidat for Sunndal FrP

Stig Rune Andreassen, 1. kandidat for Sunndal FrP

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Stig Rune Andreassen, 1. kandidat for Sunndal FrP

DEL

Hvorfor engasjerer du deg i politikken?

– Jeg ble forespurt av en venn om jeg ville bruke «litt» av min fritid til Fremskrittspartiet.

Hvorfor bør folk stemme på deg og ditt parti?

– Vår politikk og at vi er det partiet som «tør» å si ifra. Vi har flere nye spennende kandidater å velge i. Det merkes ved at vi har mange som tar personlig kontakt med oss. Vi som representerer Fremskrittspartiet i Sunndal vet at jobben som folkevalgt er en viktig og krevende jobb, som ikke kan bli halvhjertet utført. Jobben slutter ikke etter at valglokalene har stengt, men begynner nettopp da. Vi mener at vi har stått på også i denne periode 2011–2015. Vi fikk 425 stemmer ved siste valg og ble dermed det nest største partiet i Sunndal. Vi håper selvfølgelig at vi får flere stemmer denne gang for å befeste vår posisjon i vår kommune. Vi sier;

JA til flere leger og sykehjemsplasser, fritt valg av skole og barnehage, mer leksehjelp, likebehandling, trafikksikkerhet, samt ryddighet i politikk og forvaltning. NEI til lettvint bruk av skattepenger til ikke kommunale tiltak som garasjekjøp, nye store kommunale byggefelt.

Hva er den fremste kampsaken for deg og ditt parti?

– Nye arbeidsplasser er det helt klart viktigste. Vi må jobbe litt utradisjonelt med akkurat dette hver og en av oss politikere. Vi kan ikke sitte å vente på at nye firma kommer hit, vi må ut å selge oss. Kanskje skulle vi har et prosjekt der vi reiser ut til storbyene og forteller hva de kan få i vår kommune av areal og annen infrastruktur. Vi kan ikke bare sitte å vente på at Næringsselskapet skal fronte dette, det må vi politikere også gjøre. Vi sier JA til et kvinnefengsel til Sunndal. Vi må ansette en kommunelege for førsteoppgaver ved Sunndal Helsetun og til andre kommunale oppgaver. Jeg lover at vi vil arbeide for en ny sykehjemsavdeling. Det kan om mulig bygges som en etasje over fløya hvor dagens korttidsavdeling og den nye avdelingen for aldersdemente er. Husbanken gir i dag gode tilskudd og muligheten for å få til dette til i denne perioden er meget gode. Vi vil be eldrerådet og andre være med og vurdere behovet for en eldre-ombudsordning. Gjerne som et interkommunalt samarbeid. Vi har også i Sunndal et rusproblem, hær må vi se om vi må har større bemanning (NAV rusteam) knyttet opp mot dette og ikke minst rehabilitering. Det samme med trafikksikkerhet. Sunndal Fremskrittsparti vil være pådriver for flere trafikksikkerhetstiltak. Både på overbyggene i Flatvadura, kryssing av Sunndalsveien ved Sandbrekka, kryssing av Fv 62 ved Tredal/Byggmakker, ny bru ved Elverhøy listen er lang. Sunndal Fremskrittsparti skal fortsatt være pådriver og arbeide for et motorsportsenter i kommunen. Vi gir ikke opp så lett.

Hvilke verdier er viktige å ta vare på i din kommune?

– Min filosofi er at vi må dyrke de gode verdier og forbedre de verdier som ikke er like gode. Sunndal FrP vil arbeide for at barn og unge skal få bo i et lokalsamfunn som stimulerer il bolyst og gir en god oppvekst. Vi ønsker at ungdommen skal ha gode fritidstilbud og en moderne skole. Skole – leksehjelpen skal gis av utdannede pedagoger. Vi ønsker at alle barn skal ha et fleksibelt barnehage- og skoletilbud. Vi ønsker at familier og enslige, gammel som ung skal føle at Sunndal kommune er en god kommune å bo i.

Hva er det viktigste å få forandret i din kommune?

– Befolkningsutviklingen må snus. Dette handler om ikke bare å trekke folk til seg, men også få dem som bor her til å bli. Vi som politikere tar gjerne imot råd for økt tilflytting. Vi har god og billig boligtilgang. Arbeidsplasser og gode forhold for familier veier tungt for mange når de skal velge plass å bo. Nærskole og barnehage må også være på plass.

Hvis du fikk gå til Erna og ønske deg en ting på vegne av din kommune, og du visste hun ville svare ja: Hva ville du be om da?

– Ikke rør inntekten vi har på skatt på arbeidsmaskiner i verk og bruk. Vi vil også si til Erna at nå når Oppstartsmidler til RV 70 Meisingset–Tingvoll kommer er på plass, og resten kommer som «kjent» i budsjett 2016-2017, ja da skal vi også ha midler til resten av veien fram til Ålvundfossen. Jeg vil også be om enda bedre finansieringsordning til nye bruer som gjør at vi slipper lange tunneler. Jeg tenker da på bru over Todalsfjorden.

Hva bør kommunereformen ende opp med for din kommune?

– Det skal folket gi oss råd på med en rådgivende avstemming.

Bør fylkeskommunen bestå?

– Nei.

Hvordan stiller du deg til søndagsåpne butikker?

– Ikke i Sunndal. Andre kommuner som for eksempel turiststeder og større byer kan gjøre som de vil. For eksempel Oppdal.

Hvem bør bli ordfører i din kommune, og hvorfor?

– Det bør den partigrupperingen som har flest representanter i kommunestyret ha.

Hva kan lokalpolitikerne bidra med i kampen mot klimaendringene?

– Vi kan hele tiden være bevisst hver enkelt av oss. Selv sykler jeg til jobb.

Hva skal til for at flere bosetter seg i din kommune?

– Nye arbeidsplasser og beholde dem vi har.

Artikkeltags