Klima fremste kampsak

Maja Solli, 1. kandidat for Sunndal Venstre

Maja Solli, 1. kandidat for Sunndal Venstre

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Maja Solli, 1. kandidat for Sunndal Venstre

DEL

Hvorfor engasjerer du deg i politikken?

– Jeg engasjerer meg i politikken fordi jeg bryr meg om hvordan samfunnet vi lever i er. Verdiene samfunnet er bygd opp rundt sier mye om hva slags liv vi får. Jeg er en person med mange meninger, og istedenfor å kun snakke om dem, ønsker jeg å gjøre noe. Jeg kan ikke sitte hjemme og klage på noe jeg ikke har løftet en finger for å gjøre noe med. Da er det bedre å være stolt over noe man har fått til eller føle at man har gjort en innsats. Demokratiet gir en stor mulighet til å være med å forme samfunnet, og jeg vil gjerne være med på utviklingen.

Hvorfor bør folk stemme på deg og ditt parti?

– Politikk handler om prioriteringer og om du prioriterer følgende, bør du stemme Venstre.

• Venstre er et parti som tar klimautfordringene på alvor. Venstre har alltid og kommer til å fortsette å jobbe for klima og miljø. Som naturmenneske ønsker jeg at mine etterkommere også skal ha muligheten til å gå på ski i påsken. Kan du forestille deg påske uten snø på fjellet?

• En god skole som gir alle barn en trygg og god oppvekst.

• Et levende sentrum og gode vilkår for små- og mellomstore bedrifter.

• Venstre setter folk først og ønsker en velferdsstat med system som er til for mennesket og ikke motsatt.

Hva er den fremste kampsaken for deg og ditt parti?

– Personlig er klima- og miljøpolitikk min fremste kampsak. Miljø og klima kan ikke settes i en bås for seg, men man må tenke klima og miljø i alle saker. Problemet er enormt og virker uhandterbart for den enkelte, derfor må kommunen ta avgjørelser som fremmer klima og miljø samt gjøre det enkelt for innbyggerne å velge miljøvennlig. En god nummer to og en av hjertesakene til partiet er lokaldemokratiet. Lokaldemokratiet må bli levende igjen og man må få åpne prosesser og gode debatter der man respekterer hverandres meninger.

Hvilke verdier er viktige å ta vare på i din kommune?

– Lokaldemokratiet og frivilligheten. Makt skal komme nedenfra, og makt skal spres og balanseres heter det i Venstres prinsipprogram. Dette er viktig for engasjementet og muligheten for medbestemmelse i samfunnet. Frivillighetens bidrar til fellesskapet på en uvurderlig måte både innenfor kultur og natur og medmenneskelighet.

Hva er det viktigste å få forandret i din kommune?

– Det er viktig å få en levende debatt igjen. Lokaldemokratiet må styrkes.

Hvis du fikk gå til Erna og ønske deg en ting på vegne av din kommune, og du visste hun ville svare ja: Hva ville du be om da?

– Finansiering av Todalsfjordprosjektet med en løsning som ikke ødelegger for aboreet.

Alternativt ville jeg bedt om jernbane ned til Sunndalsøra eller avlysning av rotenonbehandling av Driva.

Hva bør kommunereformen ende opp med for din kommune?

– Kommunereformen bør resultere i en enda bedre kommune for innbyggerne i Sunndal. Der mulighetene i en sammenslåing ses og tas i bruk. Lokaldemokratiet og kommunens evne til rekruttering bør bli styrket.

Bør fylkeskommunen bestå?

– Ja, fylkeskommunen bør bestå. Slik jeg ser det i dag, er det ikke noe godt alternativ til forvaltningen på fylkeskommunalt nivå.

Hvordan stiller du deg til søndagsåpne butikker?

– Søndager er gode dager. Da står liksom verden litt stille. Alt går litt roligere, for det er jo ikke noe å stresse med. Ikke noe man skal rekke. Jeg ønsker å bevare den rolige dagen i våre ellers så hektiske liv. Det er mange grunner til dette. For mange er dette en familiedag, og det er viktig å ha muligheten til å være sammen med dem man er mest glad i. Når det gjelder fritidsaktiviteter, er også søndagen en yndet dag til å få til noe, enten uorganisert eller i form av konkurranser. For butikkene ser jeg ikke den store lønnsomheten. De jeg har snakket med i kommunen, gir uttrykk for at salget kommer til å være det samme, men at det jevnes ut over en ekstra dag. Det vil altså si at utgiftene går opp, mens inntektene blir de samme.

Hvem bør bli ordfører i din kommune, og hvorfor?

– Dette er det velgerne som skal svare på. Jeg håper selvfølgelig på en borgerlig ordfører etter valget.

Hva kan lokalpolitikerne bidra med i kampen mot klimaendringene?

– Her er det mye man kan ta tak i, og det gjelder bare å være kreativ, tenke nytt og å tørre å prøve. Det skjer ufattelig mye utvikling på teknologisiden som kommunene kan ta i bruk for sine tjenester, spesielt innen eldreomsorgen. Utbygging av sykkelveier, grønn fornyelse av bilparken til kommunen og vektlegge miljø og klima i anbudsrunder er eksempel på konkrete tiltak.

Hva skal til for at flere bosetter seg i din kommune?

– Det er godt å bo i Sunndal kommune, men for å få folk til å bosette seg her, må det finnes arbeidsplasser eller muligheter for å danne sin egen arbeidsplass. Gunstige forhold for små – og mellomstore bedrifter er viktig, og dette er en av hjertesakene til Venstre. I tillegg er gode støtteordninger for dem som vil starte egen bedrift viktig i arbeidet med å skape arbeidsplasser. Et uutnyttet potensial i Sunndal er turismen. Et grønt og framtidsrettet reiseliv gir muligheter for å skape flere arbeidsplasser.

Artikkeltags