Kommunen i tall

OSLO  20130714.Illustrasjonsbilder av økonomisk kriminalitet, hvitvasking av penger. Pengesedler.Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

OSLO 20130714.Illustrasjonsbilder av økonomisk kriminalitet, hvitvasking av penger. Pengesedler.Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Artikkelen er over 5 år gammel

Sektor for sektor

DEL

Over de neste ukene vil Aura Avis se nærmere på et utvalg av KOSTRA-tallene, som står for Kommune- Stat- Rapporteringstallene fra Statistisk sentralbyrå.

Der er alle sider ved driften av kommunene i landet tallgitt. Det gir en indikator på hvordan situasjonen er i den enkelte kommunen. Samtidig gir den tallgrunnlag for å sammenlikne kommuner.

Kriterier

Det er snart valg, og tallene er hentet fra de årene 2012, 2103 og 2014 som det nåværende kommunestyret har sittet med makten.

Det er også en kommunereformprosess på gang. Vi vil derfor sammenlikne tall i Sunndal og Tingvoll med noen av de mest aktuelle partnerne å slå seg sammen med, slik de kom fram i innbyggerundersøkelsen for våre kommuner.

Vi ser på Sunndal og Tingvoll, og kommunene Nesset i Romsdal, Gjemnes, Averøy og Kristiansund.

Noen av kommunene har innbyggerne i Sunndal sagt det kan være aktuelt å slå seg sammen med, og alle kommunene har innbyggerne i Tingvoll sagt det kan være aktuelt å så seg sammen med.

Program

Over sju uker vil følgende tema tas opp:

1. Skole

2. Samferdsel

3. Kultur

4. Barnevern

5. Kommuneøkonomi

6. Helse og omsorg

7. Barnehage

Det er meningen at dette skal være korte innsyn i hvordan det står til i kommunene nå foran valget. Tallene som presenteres skal være hentet fra inneværende valgperiode, så de kan gi et utgangspunkt for spørsmål til politikere på stand.

Der det er opplysende vil vi snakke med politikere eller ansatte i kommuneadministrasjonen.

Denne gangen er det skolen som er tema.

Artikkeltags