Kostnadsforskjell i kommunene

Grunnskolen koster: Elevene ved Sunndal ungdomsskole koster, men ikke mer enn budsjettert.

Grunnskolen koster: Elevene ved Sunndal ungdomsskole koster, men ikke mer enn budsjettert. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Skole koster. Det viser ferske KOSTRA-tall.

DEL

Denne uka ser vi på skolen. Den første er netto driftsutgifter i grunnskolen per innbygger. Den andre er foreldrebetaling for SFO per måned.

Når det gjelder driftsutgiftene til grunnskolen kan de variere av flere grunner. Det er derfor ingen automatikk i at kommuner med små driftsutgifter er bedre styrt enn kommuner med større. Det samme gjelder for foreldrebetalingen for SFO. Derfor har vi spurt kommunene om hvorfor de plasserer seg der deg gjør.

SFO

Egenbetaling for eldreomsorg og barnehage er sentralstyrt. I foreldrebetalingen for SFO har kommunen litt spillerom. De kan ta mindre, men ikke mer enn faktisk kostnad. Dermed kan foreldrebetalingen i kommunene reflektere enten at faktiske utgifter er ulike, eller at kommunen gir mindre støtte til hver plass. Eller begge deler.

Ser vi på foreldrebetalingen per måned for Sunndal, så har den i valgperioden gått ned fra 1.097 kr til 905 kr for en heldags SFO-plass.

Blant våre kommuner kommer Sunndal best ut, tett fulgt av Nesset i Romsdal. Skolesjef i Sunndal, Liv Ingrid Horvli forklarer hvorfor foreldre betaler mindre enn tidligere i Sunndal.

– Nedgangen skyldes at tidligere betalte alle for heldags SFO, nå kan man velge bort morgen eller ettermiddag, sier hun.

Det er en ordning som har falt i smak, og flere har valgt bort de tidene de ikke trenger SFO.

Det er et hopp opp til Tingvoll, hvor den i valgperioden har økt fra 1.588 kr til 2.000 kr. Kommunene i ytre del er dyrere, med Kristiansund på 2.315 kr og Averøy på 2.621 kr.

I Tingvoll koster en heldags SFO-plass 2000 kr.

– Administrasjonen har foreslått og kommunestyret har vedtatt at vi også skal øke satsen mer enn prisstigningen tilsier, sier økonomisjef Harald Bergdal.

Dermed blir en heldagsplass på Sunndal rundt 1.000 kr billigere for foreldre i Sunndal, enn i Tingvoll.

Driftsutgifter

Når det gjelder driftsutgiftene for grunnskolen fordelt på hver innbygger, kan tallene være vanskeligere å tolke. Betyr lave driftskostnader at de er effektive, eller at utgiftene er skåret ned til beinet?

Sunndal har sammen med Nesset de høyeste driftsutgiftene til grunnskolen. Sunndal har i valgperioden gått fra 14.259 kr til 14.822 kr.

– Det er rett og slett lønnsøkninger som står for økningen her, sier skolesjef Horvli.

Tingvoll har i valgperioden gått fra 13.438 kr til 12.923 kr, ifølge KOSTRA-tallene.

– Her er KOSTRA-tallet ikke korrekt. Når vi korrigerer for feilen med at avskrivningene ikke er ført på grunnskole for 2014, vil kostnadene være 13.978 per innbygger. Det er en økning på 1.055 kr per innbygger, sier økonomisjef Bergdal.

Til ettertanke

Tallene varierer i kommunene. Her kan velgerne stille politikerne spørsmål om dette er på grunn av effektivitet, eller om de skyver utgifter over på kommende kommunestyre. Det er kanskje noe de påtroppende politikerne også bør spørre seg selv om.

Artikkeltags