Nei til sentralisering

Peder H. Aasprang, 1. kandidat for Tingvoll Sp

Peder H. Aasprang, 1. kandidat for Tingvoll Sp

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Peder H. Aasprang, 1. kandidat for Tingvoll Sp

DEL

Hvorfor engasjerer du deg i politikken?

– Har alltid vært samfunnsengasjert og kommer fra en samfunnsengasjert familie. Det er viktig å bidra i demokratiet vårt.

Hvorfor bør folk stemme på deg og ditt parti?

– Senterpartiet har en helhetlig politikk for å ta hele landet i bruk. Vi har ei bra liste med mange dyktige folk som vil gjøre en innsats. Senterpartiet har fått til mye denne 4 års perioden. To nye barnehager og fullt inntak på barnehagene. Vi har tatt i bruk Vonheim til demente pasienter og økt omfang på aktivitetstilbudet til eldre. Dette er bare noen eksempler på hva vi har fått til.

Hva er den fremste kampsaken for deg og ditt parti?

– For Tingvoll blir det å hindre sentraliseringen som er satt i gang av regjeringen. Det er veldig viktig for oss her at vi beholder våre tilbud i hjemkommunen. Det gjelder både lensmannskontor og videregående. NIBIO/Norsk som kompetansearbeidsplasser vil også bli presset i framtida. Det må være en stor nok kapasitet innen helse og omsorg til å ta vare på våre heldøgns pasienter.

Hvilke verdier er viktige å ta vare på i din kommune?

– Det er den store frivillige innsatsen som mange innbyggere legger ned i lag og organisasjoner. Vi er helt avhengige av at folk bidrar. Det store mylder av lag og organisasjoner skaper aktivitet som alle kan ha glede av. Gjennom økokommunen skal vi vise vei for bedre løsninger for både menneske og natur. Vi bør satse videre og tørre å være enda tydeligere på hva som ligger i økokommunebegrepet.

Hva er det viktigste å få forandret i din kommune?

– Vi må bli bedre til framsnakke vår egen kommune. Vi skal være de beste ambassadørene for Tingvoll som kommune. Det er viktig å heie fram alle utviklingstiltak og forsøk på bli en enda bedre kommune å bo i.

Hvis du fikk gå til Erna og ønske deg en ting på vegne av din kommune, og du visste hun ville svare ja: Hva ville du be om da?

– Stoppe opp all denne sentraliseringen. Respekter at kommunene er ulike og at vi skal ha bosetting rundt om i hele landet.

Hva bør kommunereformen ende opp med for din kommune?

– Slik som rammene for kommunereformen er til nå, har vi det best som egen kommune. Vi vet ikke hva framtida bringer, men jeg har tro på at en ny annen regjering vil sørge for at kommunene får levedyktige økonomiske vilkår fortsatt. Blir vi tvunget til sammenslåing er det en mulighet med Gjemnes, Averøy, Kristiansund, Halsa og Tingvoll.

Bør fylkeskommunen bestå?

– Ja, foreløpig. Det avhenger av hvilke oppgaver som vil bli overflyttet til kommunene i framtida. I alle tilfeller er det viktig at vi har et folkevalgt organ som taler hele Møre og Romsdal sin sak.

Hvordan stiller du deg til søndagsåpne butikker?

– Nei. Vi ønsker at søndagen skal være en annerledes dag uten for mye kjøpepress. Folk bør heller komme seg ut og i aktivitet enn å streve rundt i butikker på søndager.

Hvem bør bli ordfører i din kommune, og hvorfor?

– Jeg stiller som ordførerkandidat for Sp i Tingvoll. Jeg har lang erfaring fra lokalpolitikk, sitter nå som ordfører i første perioden. Disse 4 årene har gitt meg erfaring, og vi har fått utrettet mye, men vi har mer å gå på. Det blir en spennende fireårs periode foran oss. Det skal tas mange viktige og tunge avgjørelser deriblant kommunereformen. Det trengs et sterkt Senterpartilag i kommunestyret for stå imot denne reformiveren hos de blå blå.

Hva kan lokalpolitikerne bidra med i kampen mot klimaendringene?

– Politikere skal ha kunnskap gjennom klimaplan og opplæring. Tingvoll har anlagt fjernbåren varme til oppvarming av offentlige bygg. Vi bruker flis til oppvarming i Tingvollvågen. Totalt sett skal vi spare på energibruken i alle våre bygg gjennom energisparekontrakter (EPC). Kommunen støtter tiltak som bedrer skogproduksjonen i Tingvoll. Dette bidrar til fangst av karbon, og er et av mange tiltak. Legge forholdene til rette for mer sykkelbruk med sykkel og gangveier.

Hva skal til for at flere bosetter seg i din kommune?

– Tingvoll har satset virkelig sterkt på barnehageplasser denne perioden. Kapasiteten er økt, og vi har nye barnehager. Det er en veldig viktig forutsetning for å få barnefamilier hit. Deretter er det viktig at en kan tilby arbeidsplasser for to innenfor et akseptabelt geografisk område. Bygge ut attraksjoner som økoparken. Selge ut industritomter og bygg som er i kommunens eie. Koordinering av utlyste stillinger i hele kommunen kan være viktig bidrag. Kommunen skal tilrettelegge for boligbygging i hele kommunen. I dag har vi en god del ledige tomter, både i private og kommunale felt. Det vil være viktig og til enhver tid kunne tilby attraktive tomter. Behovet for type tomt forandrer seg. Mange hjemflyttere vil bygge hus på egne tomter nær hjemplassen. Der må vi vise fleksibilitet. Mange har flyttet til kommunen fordi vi har en miljøprofil og et stort kompetansemiljø på økologisk landbruk. Vi bør konkretisere og tydeliggjøre økokommunen videre.

Artikkeltags