På lag med bedriftene

Tone Hustad, 1. kandidat for Sunndal Høyre

Tone Hustad, 1. kandidat for Sunndal Høyre

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Tone Hustad, 1. kandidat for Sunndal Høyre

DEL

Hvorfor engasjerer du deg i politikken?

– Det å være med å påvirke hvordan Sunndal kommune skal forvaltes, til det beste for innbyggerne. Fire år er gått og det har vært veldig givende og ikke minst lærerikt. Jeg er glad for at jeg takket ja til utfordringen.

Hvorfor bør folk stemme på deg og ditt parti?

– Mye går bra, men vi i Sunndal Høyre tror at vi kan strekke oss lenger og jobbe enda smartere. Sunndal Høyre vil ha en kommune med muligheter for alle, som setter innbyggerne i fokus og vil være en aktiv medspiller til næringslivet. Vi legger vekt på kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet. Våre hovedpunkter i programmet er skolen i fokus, kvalitet i omsorgen, trygge arbeidsplasser og et blomstrende næringsliv, kultur og lokalsamfunn og samferdsel. Vi har et valgprogram som vi mener vi kan gjennomføre i Sunndal kommune, men da trenger vi at Sunndal kommune sine innbyggere gir oss sin stemme og tillit slik at vi kan få det gjennomført.

Hva er den fremste kampsaken for deg og ditt parti?

– Nå er det slik at et valgprogram blir utformet av flere enn en person i et parti, og derfor vil det også være flere gode saker i et program. Min fremste kampsak er å tilby en gratis næringstomt på Håsøran Næringspark til nyetablering av bedrift. I Sunndal har vi en negativ folketallsutvikling. Derfor er det viktig for oss å sørge for at vi har arbeidsplasser å tilby for dem som ønsker å flytte til Sunndal.

I tillegg til dette, så er det viktig for Sunndal å ha tilgang på nok kraft, slik at Hydro Aluminium, som er Sunndals største bedrift, fortsatt kan bestå som i dag. Det er ikke bare Sunndalinger som er avhengig av Hydro som arbeidsplass. Det er innpendling både fra Surnadal og Nesset kommuner. Et aktivt næringsliv er motoren i lokalsamfunnet. Vi skal spille på lag med lokale bedrifter og stimulere til vekst og utvikling.

Hvilke verdier er viktige å ta vare på i din kommune?

– Sunndal har et rikt kulturliv og et stort engasjement innen lag og organisasjoner. Det viser at det er mange som trives og har det bra og som bryr seg om hjembygda si. Sunndal kommune har forholdsvis god økonomi, selv om inntektene har sviktet pga. Negativ folketallsutvikling. På tross av dette, så står tilskudd til lag og organisasjoner høyt på prioriteringslisten til Høyre.

Hva er det viktigste å få forandret i din kommune?

– Det at vi har fått lakseparasitten Gyrodactilus Salaris og at vi nå er nødt til å rotenonbehandle Driva, som har vært en av landets beste lakseelver gjennom mange år. Gjennom behandlingen håper vi at elva igjen kan bli slik den en gang var.

Hvis du fikk gå til Erna og ønske deg en ting på vegne av din kommune, og du visste hun ville svare ja: Hva ville du be om da?

– For Sunndal kommune sin del, så ville jeg bedt om opprettholdelse av det lokale lensmannskontoret. Det å ha synlig politi er viktig for å kunne opprettholde trygghet og trivsel for kommunens innbyggere. For å si det litt humoristisk, så har vi ikke daglig kontakt med lensmannen, og derfor er det lett å glemme hvilken viktig rolle lensmannen har i mange sammenhenger i lokalsamfunnet. Opprettholdelse av ro og orden trenger vi i dagens samfunn.

Hva bør kommunereformen ende opp med for din kommune?

– Sunndal Høyre har hele tiden vært opptatt av at befolkningen i Sunndal skal bli hørt og holdt orientert om prosessen. Det valget og vedtaket som kommunestyret fatter i denne saken vil være svært viktig med tanke på Sunndal kommune sin framtid som tjenesteleverandør til kommunens innbyggere.

Bør fylkeskommunen bestå?

Det kommer helt an på hva som blir resultatet etter kommunereformen og om kommunegrensene har endret seg.

Hvordan stiller du deg til søndagsåpne butikker?

– Da kommunestyret fattet vedtak om at vi ikke skal ha søndagsåpne butikker, så stemte nok jeg imot dette. Årsaken til det er at kommunestyrets sitt vedtak i saken bidrar til konkurransevridning.

Hvem bør bli ordfører i din kommune, og hvorfor?

– I perioden 2003–2007 hadde Sunndal kommune en ordfører fra borgerlig side. Det kan vel sies å være noe historisk. Hvem som blir ordfører dersom borgerlig side får flertall for kommende periode, det må nok valgresultatet avgjøre. I dag har Høyre 3 representanter av 27 i kommunestyret. Ap fikk i inneværende periode et godt valgresultat, men det fikk også Høyre. Vi har ambisjoner om et enda bedre valgresultat denne gangen.

Hva kan lokalpolitikerne bidra med i kampen mot klimaendringene?

– I perioden 2003–2007 så ble det fattet et vedtak i kommunestyret om at politikere skulle velge toget som framkomstmiddel framfor fly i forbindelse med konferanser/møtevirksomhet der dette var mulig.

Hva skal til for at flere bosetter seg i din kommune?

– Arbeid, barnehageplass og gode skoler. I tillegg er det viktig med allsidig tilbud på fritidsaktiviteter.

Artikkeltags