På tide med et skifte

Milly Bente Nørsett, 1. kandidat for Tingvoll Ap

Milly Bente Nørsett, 1. kandidat for Tingvoll Ap

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Milly Bente Nørsett, 1. kandidat for Tingvoll Ap

DEL

Hvorfor engasjerer du deg i politikken?

– Jeg liker utfordringer og er samfunnsengasjert. Jeg har livserfaring og utdannelse, samt praksis som leder i offentlig sektor i flere år, og tidligere erfaring fra politisk arbeid. To perioder i kommunestyret, skolestyret og vara til formannskapet i Tingvoll kommune. Vært leder i 14 år i Tingvoll og har nå en lederjobb i Halsa kommune.

Hvorfor bør folk stemme på deg og ditt parti?

– Vi har en kvinne som ordførerkandidat, som har lang fartstid innen kommunal sektor som har jobbet og fått erfaring innen de fleste nivåene i kommunen, som begynte som hjelpepleier i Tingvoll i 1983. Vi har en glimrende varaordførerkandidat og fantastisk flinke folk på lista vår, med varierende yrkesbakgrunn, alder og kjønn. Programmet vårt skal være vårt «arbeidsverktøy» de neste fire årene. Hvor vi har følgende hovedmål i programmet vårt:

• Tingvoll Arbeiderparti vil ha et aktivt og levende lokaldemokrati med reell makt over lokal utvikling.

• Flere sykehjemsplasser, slik at vi kan ha et reelt tilbud om korttids- og avlastningsplasser.

• Bort med uønsket deltid i kommunale stillinger.

• Kommunen skal være en aktiv medspiller i nyetablering av næringsvirksomhet og i å opprettholde eksisterende arbeidsplasser.

• Bevar skolene og barnehagene vi har.

• To barnehageopptak i året.

• Tilrettelegging for spredt boligbygging – levende grender.

• Økokommunesatsinga videreutvikles, med vekt på grønne arbeidsplasser.

Hva er den fremste kampsaken for deg og ditt parti?

– Reell makt til politikerne, og mer åpenhet i prosesser. Sikre gode velferdstjenester.

Hvilke verdier er viktige å ta vare på i din kommune?

– Frihet – likhet – solidaritet.

Tingvoll Arbeiderparti sitt motto er: Tingvoll trygg framtid.

Hva er det viktigste å få forandret i din kommune?

– Jobbe for å sikre gode ansatte forhold og gjennomføre en strategisk personalpolitikk.

Det skal være lystbetont og jobbe i Tingvoll.

Hvis du fikk gå til Erna og ønske deg en ting på vegne av din kommune, og du visste hun ville svare ja: Hva ville du be om da?

– Utbedring av RV 70 og E 39 med tilhørende gang- og sykkelvei gjennom hele kommunen og ferjefri forbindelse til Halsa og Surnadal. Mål: Utbygging av infrastruktur for å lettere å kunne samhandle med tilrettelagt gang og sykkelvei Ferdigstilt innen 2020.

Hva bør kommunereformen ende opp med for din kommune?

– Dette er et strategisk spørsmål. Utredninger er på gang for å belyse alternativer. Hvor mange kommuner som skal slå seg sammen og hvilken retning som er best er noe som må belyses før en kan ta et valg. Det må utføres sårbarhetsanalyser, se på muligheter og begrensninger, hvor Tingvoll vil få grunnleggende/basistjenester ivaretatt i lokalsamfunnet, få fram de økonomiske vilkår i de forskjellige alternativer, før en kan ta et reelt valg for å sikre best mulig tjenester der folk bor. Det handler om et verdivalg. Jeg har stor tror på byregionprogrammet som er i prosess og under utredning. Hvor kommunene Smøla, Halsa, Tingvoll, Gjemnes, Averøy og Kristiansund deltar. Hvor Tingvoll spesielt vil satse på den kompetanse kommunen har i de grønne verdier i «Grønne fag» hvor blant annet landbruk, skogbruk, viltforvaltning, miljøvernrådgiver mm er blant Tingvoll kommune sine ressurser og satsingsområder. Samtidig må en legge vekt på hvor en samarbeider i dag. Slik som legevaktsamarbeidet hvor Kristiansund, Averøya, Gjemnes og Tingvoll har et samarbeid som kan danne grunnlag for et utvidet samarbeid eller kommunesammenslåing. Nullalternativet må være et alternativ, at Tingvoll kommune fortsatt kan bestå som egen kommune med interkommunale samarbeid.

Bør fylkeskommunen bestå?

– Ja, hvis kommunestrukturen er som i dag. Alt må sees i en sammenheng ut ifra ansvar og oppgavefordeling.

Hvordan stiller du deg til søndagsåpne butikker?

– Er i prinsippet mot, men er tydelig på at matbutikker kan ha åpent i begrenset tidsrom på søndag slik som i dag i Tingvoll. Videreføres, men ikke utvides.

Hvem bør bli ordfører i din kommune, og hvorfor?

– Arbeiderpartiet bør få ordføreren i Tingvoll kommune. Min påstand er at det er på tide med et ordførerskifte i Tingvoll. Arbeiderpartiet har ikke hatt ordfører i Tingvoll siden kommunevalget i 1995 da Senterpartiet fikk ordføreren. Etter det har det vært Senterpartiet og Høyre som har hatt ordfører i Tingvoll. Samtidig er jeg ydmyk på at det er velgerne som bestemmer og gir signal om hvem som bør blir ordfører til høsten.

Hva kan lokalpolitikerne bidra med i kampen mot klimaendringene?

– I Tingvoll har vi økokommuneerklæringa – økologi- helse – omsorg og rettferdighet som prinsipp. Fokus på bærekraftig utvikling.

Hva skal til for at flere bosetter seg i din kommune?

– Opprettholdelse av tre skoler og barnehager. Meisingset, Tingvollvågen og Straumsnes. Fokus på Tingvoll kommune sin grønne profil. Tilrettelegge for et rikt kulturliv. Sikre en god eldreomsorg ut ifra dermografi (Befolkningssammensetning). Skape arbeidsplasser som er attraktive. Sikre rekruttering innen alle fagområder. Tingvoll skal være romslig og raus samt trivelig og trygg å bo i, i framtiden.

Artikkeltags