Skyver vedlikeholdet ut i tid

Elendig: Noen av de kommunale veiene i Tingvoll, som strekningen innover Ormsetstranda, er i en sørgelig forfatning, Det går også økonomisk ut over innbyggerne som bruker veien. Biler skades, og varer ødelegges.

Elendig: Noen av de kommunale veiene i Tingvoll, som strekningen innover Ormsetstranda, er i en sørgelig forfatning, Det går også økonomisk ut over innbyggerne som bruker veien. Biler skades, og varer ødelegges.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

De kommunale veiene forfaller

DEL

Veistandarden i kommunen kan være en god målestokk på hvordan den økonomiske situasjonen er.

Hvor fornøyd er du med veien der du bor? Bor du i en kommune med dårlig økonomi er det større sannsynlighet for at du er misfornøyd med veien, enn om du bor i en kommune med en god økonomi.

Det er politikerne som prioriterer postene i kommunebudsjettet etter faglige innstillinger fra administrasjonen. Skal man rette søkelyset mot hvem som har ansvaret for hvordan det står til i din kommune, så skal du ikke peke ut Teknisk etat, men de folkevalgte.

I en trang kommuneøkonomi er det ikke til å komme fra at noe må prioriteres bort. Dessverre kan kommunale veier lett bli nedprioritert. Det er leit, for en utsettelse på vedlikehold kan raskt bli langt dyrere å ta igjen, enn hva et vedvarende vedlikeholdsarbeid ville kostet.

Utvalg

I vårt utvalg av kommuner, Tingvoll, Sunndal, Nesset, Gjemnes, Averøy og Kristiansund, er det stor spredning i hva som brukes på samferdsel. Dette er nabokommuner det kan være aktuelt for våre kommuner å så seg sammen med, både for Sunndal og Tingvoll. Det kan derfor være interessant å se hvordan de er i en sammenlikning.

Denne gangen skal vi se nærmere på KOSTRA-tallene fra Statistisk sentralbyrå, nemlig «driftsutgifter per innbygger til kommunal vei» og «driftsutgifter per kilometer kommunal vei».

Dyr i drift

Kristiansund ligger øverst med kr 97.304 i driftsutgifter per kilometer kommunal vei i 2014. Det tilsvarer kr 588 per innbygger. Det er de høyeste driftsutgifter per km vei og minste per innbygger blant våre kommuner.

Sunndal er på andreplass i driftsutgifter med kr 72.596 per kilometer kommunal vei i 2014, men bruker mest per innbygger med kr 1.431.

I 2012 hadde Tingvoll kr 72.246 i driftsutgifter per kilometer vei, eller kr 1.322 per innbygger. Det er mindre enn Kristiansund, men mer enn Sunndal.

I 2014 er tallene for Tingvoll betydelig lavere ifølge KOSTRA-tallene.

Tingvoll hadde kr 35.154 i driftsutgifter per kilometer vei, eller kr 739 per innbygger.

Her har Tingvoll enten kutt, eller så er det en feil i KOSTRA-tallene. Og som det skal vise seg, det er begge deler.

– Her mangler det noe. Det er ikke innrapportert avskrivning, så driftsutgifter per kilometer kommunal vei skal økes med kr 17.431. Da ender vi på kr 52.585, sier økonomisjef Harald Bergdal i Tingvoll kommune.

Det er likevel en nedgang på kr 20.000 i driftsutgifter per kilometer vei på to år.

– Det er vedtatt innsparing på et trangt budsjett. Det har vært en mild vinter, og vi har spart kr 376.951 på brøyting og strøing. Det normale er at vi bruker de sparte midlene fra vintervedlikeholdet på sommervedlikeholdet. Det gjorde vi ikke i 2014 på grunn av stramme økonomiske rammer, sier Bergdal.

Vi kan bare oppfordre velgerne om å stille politikerne til ansvar ved å spørre hvorfor de sparer så mye. Det bør bli et tema også i valgkampen, for 2015 er ikke bedre.

Artikkeltags