Til beste for framtida

Irja Frydenlund, 2. kandidat for Tingvoll MDG

Irja Frydenlund, 2. kandidat for Tingvoll MDG

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Irja Frydenlund, 2. kandidat for Tingvoll MDG

DEL

Hvorfor engasjerer du deg i politikken?

– Det handler om å benytte og bevare det demokratiet vi faktisk har. Jeg ønsker å påvirke hverdagen og framtida til barna våre. I vår tid med kutt i pengeoverføringer til kommunene, samt sentralisering, blir dessverre handlingsrommet til lokale folkevalgte begrensa. Men det vi kan påvirke, bør vi påvirke!

Hvorfor bør folk stemme på deg og ditt parti?

– Folk bør stemme på De Grønne hvis de også mener at hensyn til mennesker, miljøet og framtidige generasjoner skal gå foran økt privat forbruk og økt profitt til de få som allerede har mest.

Hva er den fremste kampsaken for deg og ditt parti?

– Det er å innrette samfunnet slik at neste generasjon kan overta naturressursene i best mulig stand. Dette innebærer redusert privat forbruk og en mer rettferdig fordeling av rikdom. Vi har en lang vei å gå, men miljø- og klimakampen er heldigvis på frammarsj.

Hvilke verdier er viktige å ta vare på i din kommune?

– Tingvolls foregangsrolle og viktige arbeid som økokommune! Og selvfølgelig den sterke basen for forsking på økologisk landbruk. Barna våre må ha mat, også når vi løper tørr for olje og ikke kan basere oss på kunstgjødsel og billig soyakraftfôr fra Brasil.

Hva er det viktigste å få forandret i din kommune?

– Vi må stoppe sentraliseringen og nedbyggingen av landbruket. Vi trenger mer matproduksjon basert på de lokale ressursene, især i møte med klimakrise og andre globale endringer. Den lokale matproduksjonen gir oss både matsikkerhet, arbeidsplasser, og god utnyttelse av naturressursene.

Hvis du fikk gå til Erna og ønske deg en ting på vegne av din kommune, og du visste hun ville svare ja: Hva ville du be om da?

– Erna, vil du slutte å sentralisere makt og rikdom, men heller omfordele og øke ressursene til omsorg og velferd, slik at du kan øke overføringene til kommunene og gi oss rom til å ha gode skoler, barnehager, aldershjem og helsetjenester?

Hva bør kommunereformen ende opp med for din kommune?

– Et sterkere lokaldemokrati og fortsatt spredt bosetting og matproduksjon. Vi må forberede oss på klimaendringer og senke oljeforbruket vårt for å bli mer robuste mot kommende oljeknapphet. For eksempel må vi redusere behovet for transport. Sentralisering er ikke løsninga på disse utfordringene.

Bør fylkeskommunen bestå?

– Ja.

Hvordan stiller du deg til søndagsåpne butikker?

– Vi setter økt livskvalitet, fritid og et familievennlig arbeidsliv foran økt forbruk. Derfor vil vi beholde dagens ordning, og at en dag i uka kan få være litt annerledes.

Hvem bør bli ordfører i din kommune, og hvorfor?

– Vi har ikke stilt oss på noen side eller valgt allianse, men vil støtte den som lover å bevare og styrke økokommunen.

Hva kan lokalpolitikerne bidra med i kampen mot klimaendringene?

– Vi kan stimulere til at de dyktige matprodusentene våre driver et mer miljøvennlig landbruk. Vi kan senke utslippene fra veiene ved å lage gode kollektivtilbud og trygge gang- og sykkelveier. Vi kan fortsette å arbeide med energiøkonomisering og miljøvennlige innkjøp i kommunen, og belønne innbyggerne for å gjøre det samme. Et aktivt og mangfoldig landbruk over hele landet er vår viktigste sikkerhet i møte med klimaendringene.

Hva skal til for at flere bosetter seg i din kommune?

– Ta vare på eksisterende bedrifter og støtte etablering av nye, ikke minst innen naturbaserte næringer. Tilrettelegge for folk og barnefamilier som gjerne vil flytte til bygda. For eksempel trenger vi et kontaktpunkt mellom folk som er interessert i å bosette seg og drive gard/småbruk, og mulige selgere av frafalne småbruk. Og så må vi unngå sentralisering av det kommunale tjenestetilbudet og demokratiet vårt, og heller styrke det!

Artikkeltags