Vil stimulere til bolyst

Synnøve Helland, 1. kandidat for Sunndal Sp

Synnøve Helland, 1. kandidat for Sunndal Sp

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Synnøve Helland, 1. kandidat for Sunndal Sp

DEL

Hvorfor engasjerer du deg i politikken?

– Jeg har alltid hatt en sterk rettferdighetssans og et engasjement for at folk skal ha det bra. Dette startet allerede da jeg var tillitsvalgt som elev og student. Da jeg kom til Sunndal i 2001 ble jeg først engasjert i idrettsrådet, senere i Ålvundeid bygdelag hvor vi sammen med FAU dannet grunnlaget for gang- og sykkelveiene som nå snart er ferdigstilte. Gjennom det politiske arbeidet lærer jeg mye om lokalsamfunnet samtidig som jeg får enestående mulighet til å utvikle det i en retning som jeg mener er det beste for denne kommunen som vi er så glade i. Jeg vil gjerne få gi noe tilbake til samfunnet og et politisk engasjement er en flott mulighet til det.

Hvorfor bør folk stemme på deg og ditt parti?

– De største utfordringene sunndalssamfunnet står overfor er sentralisering og befolkningsutviklingen hvor folketallet går ned og vi får flere eldre. Løsningen på disse utfordringene er senterpartipolitikk.

Hva er den fremste kampsaken for deg og ditt parti?

– Den viktigste saken er å sørge for vekst i innbyggertallet ved å tilrettelegge for flere framtidsrettede arbeidsplasser og et godt og trygt sted å leve og vokse opp.

Hvilke verdier er viktige å ta vare på i din kommune?

– Sunndalingenes åpne og inkluderende væremåte og viljen til samhandling og dugnad.

Hva er det viktigste å få forandret i din kommune?

– Det viktigste å få endret i Sunndal er befolkningsutviklingen. Vi må tilrettelegge for flere arbeidsplasser og bolyst.

Hvis du fikk gå til Erna og ønske deg en ting på vegne av din kommune, og du visste hun ville svare ja: Hva ville du be om da?

– Da ville jeg be henne om å stoppe sentraliseringsprosessene som egentlig er en storstilt privatiseringsreform, og globale frihandelsavtaler med varer og tjenester (ref. TISA og TTIP).

Hva bør kommunereformen ende opp med for din kommune?

– Sunndal kommune har stort sett god kvalitet på tjenestene og et solid inntektsgrunnlag. Vi kan møte framtiden som egen kommune. Samtidig vil Sunndal Senterparti være imøtekommende dersom nabokommuner ønsker sammenslåing.

Bør fylkeskommunen bestå?

– Ja, fylkeskommunen bør bestå.

Hvordan stiller du deg til søndagsåpne butikker?

– Jeg ønsker ikke søndagsåpne butikker fordi denne felles fridagen er viktig for familiene og benyttes av mange til felles aktiviteter. Det er en god dag for å samles og stresse ned. Allerede er det mange som må jobbe i helgene på grunn av skiftarbeid, og med søndagsåpne butikker vil det bli enda vanskeligere å få tidskabalen til å gå opp. Det vil også bli mer kostbart for butikkene å holde åpent flere timer i uken og det blir vi som forbrukere som må dekke det inn med høyere priser.

Hvem bør bli ordfører i din kommune, og hvorfor?

– Jeg bør bli ordfører i Sunndal kommune. Hvorfor: Jeg er en aktiv og arbeidsom politiker. Etter mange år i organisasjonsliv og nå 8 år i politikken har jeg fått mye og bred erfaring. Jeg vil gjennomføre mer av Senterpartiets politikk og sikre sentrum og bygdene en bedre utvikling med økning i folketall og arbeidsplasser. Jeg vil arbeide for attraktive lokalsamfunn og skape bolyst i hele Sunndal kommune.

Hva kan lokalpolitikerne bidra med i kampen mot klimaendringene?

– Fremtiden vil bli preget av et skifte mot grønne industrier. Sunndal har kompetanse innen de grønne industriene aluminiumsproduksjon, vannkraft og akvakultur. Denne kompetansen gjør oss rustet til å være med i den grønne industrirevolusjonen. Sunndal kommune er ellers i gang med store ENØK prosesser i offentlige bygg. Ellers bør vi sikre best mulig utnyttelse av fjernvarmen fra Hydro.

Hva skal til for at flere bosetter seg i din kommune?

– Vi må legge til rette for flere arbeidsplasser i kommunen. Som ordfører vil jeg sørge for god dialog med næringslivet om hva vi som politikere kan gjøre for at det eksisterende næringslivet skal vokse og utvikles. Her blir sikring av krafttilgang og arbeid for framtidig SU5 viktig. Samtidig må vi tilrettelegge for nye næringer og bedrifter. Senterpartiet skal være oppmerksomme på de gode ideene som kan komme fra lokalt næringsliv eller fra helt andre hold enn fra dagens næringer i Sunndal, og legge forholdene til rette for at disse gründerne får realisert sine ideer. Vi må også opprettholde og utvikle Sunndal Videregående skole, og vi vil jobbe for opprettelse av en ny nasjonal linje innen ekstremsport og anna friluftsliv der naturforholda i kommunen vår blir utnyttet.

Senterpartiet vil også arbeide for å opprettholde og utvikle kultur og idrettstilbudet i hele kommunen og utvikle gode nærmiljø.

Artikkeltags