Vil utvikle kommunen

Per Magne Waagen, 1. kandidat for Tingvoll Høyre

Per Magne Waagen, 1. kandidat for Tingvoll Høyre

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Per Magne Waagen, 1. kandidat for Tingvoll Høyre

DEL

Hvorfor engasjerer du deg i politikken?

– Fordi jeg er samfunnsengasjert og vil være med å påvirke fremtiden for både små og store. For meg er det vesentlig at vi har gode og trygge bo- og oppvekstmiljø. Det er også viktig med gode barnehager og skoler, samt at de eldre får den hjelpen de trenger enten hjemme eller på institusjon.

Hvorfor bør folk stemme på deg og ditt parti?

– Høyre har mange dyktige kandidater på sin liste som ønsker å bidra til det beste for lokalsamfunnet. Med oss får du som velger politikere som ønsker en positiv videreutvikling av Tingvollsamfunnet. Vi vektlegger enkeltindividet og dens ønsker og misbruker ikke den politiske makten til å overkjøre innbyggerne våre.

Hva er den fremste kampsaken for deg og ditt parti?

– Det er å snu kommunens omdømme fra negativt til positivt. Det oppnås gjennom forbedret arbeidsmiljø, legge til rette for tilstrekkelig kapasitet av sykehjemsplasser, ha en offensiv holdning til næringsetablering og at den forskjellsbehandlingen i en del saker som noen av våre innbyggere har opplevd skal til livs.

Hvilke verdier er viktige å ta vare på i din kommune?

– Hver enkelt innbygger skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv basert på respekt for andre og fellesskapet. Det bygger på prinsippet om frihet under ansvar. Vi skal bygge på det kristne verdigrunnlaget, rettsstaten og folkestyret.

Hva er det viktigste å få forandret i din kommune?

– Vi må få tilbake et godt arbeidsmiljø for alle ansatte i Tingvoll kommune og få tilbake gløden med å jobbe mot felles mål til det beste for alle våre innbyggere.

Hvis du fikk gå til Erna og ønske deg en ting på vegne av din kommune, og du visste hun ville svare ja: Hva ville du be om da?

– Penger til flytebru over Halsafjorden inklusive nødvendige tilførselsveier. Tingvoll Høyre som et fremtidsrettet parti fikk tegnet flytebruen over Halsafjorden som det nå jobbes for å få realisert.

Hva bør kommunereformen ende opp med for din kommune?

– Vi vil ha rådgivende folkeavstemning basert på valgkretsene i Tingvoll, der en slik avstemning vil bestå av forskjellige alternativer, ikke bare ja eller nei. Rådene vi får fra innbyggerne danner grunnlaget for hva kommunestyret gjør av vedtak. Men Høyre tror at Tingvoll kommune har for mange små og sårbare fagmiljøer, til å gi innbyggerne gode nok tjenester. Med dagens naturlige hverdagsregion for de fleste av våre innbyggere, så peker Kristiansund seg ut som en naturlig partner. Det forutsetter at flere nabokommuner blir med på sammenslåingen slik at likevekten mellom by og land blir ivaretatt. Vi er åpen for at nye grenser kan bety en eventuell splitting av kommunen. En annen viktig faktor i dette er at ved en eventuell sammenslåing skal hver enkelt kommune opprettholde de barnehager, skoler, institusjoner etc. en har. Vi vil også jobbe for å sikre at de grønne kommunale fagmiljøene blir stasjonert hos oss.

Bør fylkeskommunen bestå?

– Fylket vil bestå slik det er i dag inntil det nye kommunekartet er vedtatt i løpet av de neste årene. Så vil overføring av oppgaver fra bl.a. fylket til de nye kommunene gjøre at fylkets dager er talte, og at det må etableres større regioner for å ta seg av samferdsel og videregående skole.

Hvordan stiller du deg til søndagsåpne butikker?

– Jeg er for at kommunene selv får bestemme dette. I Tingvoll er det naturlig at de dagligvarebutikkene som ønsker det, får holde åpent. Det er ikke behov for at andre bransjer enn dagligvare har søndagsåpent.

Hvem bør bli ordfører i din kommune, og hvorfor?

– Høyre ønsker ordføreren og da jeg er ordførerkandidat håper jeg på velgernes tillit. Jeg mener å inneha de egenskapene som kreves for å bli en god ordfører for alle. Jeg er varaordfører i dag og har lang politisk erfaring, har stor arbeidskapasitet, er handlekraftig og er samarbeidsorientert. Ser muligheter i stedet for hindringer og er et JA-menneske. Så har jeg et stort kontaktnett både regionalt og nasjonalt som er viktig for Tingvoll bl.a. både innen videregående skole og samferdsel. Det trengs også en sterk personlighet som ordfører for å ivareta den politiske jobben i forholdet til rådmannsvelde.

Hva kan lokalpolitikerne bidra med i kampen mot klimaendringene?

– Vi kan jobbe for en realistisk energieffektivisering av kommunale bygg og eiendommer. Så må vi stille krav til lønnsomme og miljøvennlige løsninger når det gjelder nye og gamle bygg. Kommunens bilpark må være mest mulig miljøvennlig. Fergene over Halsafjorden må erstattes med bru.

Hva skal til for at flere bosetter seg i din kommune?

– Vi må forbedre vårt omdømme og gjenoppstå som en JA-kommune. Så skal vi alltid prioritere økt bosetting i vår arealplanlegging og vi skal si ja til bruksendring fra fritidsbolig til bolig. Vi må være pådrivere for å få flere attraktive arbeidsplasser. Så må vi markedsføre de gode barnehagene og skolene vi har i vår kommune.

Artikkeltags