Formidabel støtte til Kristin Sørheim i Tingvoll

I Tingvoll kan det virke som velgerne vel så mye stemte på person som parti i fylkestingsvalget.