I Tingvoll trår ungdommen til i valglokalene

De bistår med å forklare framgangsmåte og etterfylle lister i avlukkene.