- Viktig å bruke stemmen i alle valg

Kommunevalg, fylkestingsvalg – og kirkevalg.