Møtte politikerne før sitt første kommunevalg

Det norske valgsystemet er ikke alltid enkelt å forstå for flyktninger. Derfor arrangerte internasjonal skole et møte med politikere fra alle partiene i Sunndal.