Vår klare anbefaling til politikerne i Sunndal er å ikke senke skuldrene eller fire på ambisjonene i næringspolitikken

Av

Søkelys på omdømmebygging, knoppskyting og industrietablering innen aluminium, akvakultur og reiseliv.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Sunndal Kommune er nå i full gang med å lage ny næringsplan for de nærmeste årene. Nå er tiden for å diskutere næringspolitikk i Sunndal.

Planer for næringspolitikk er bra men det er ifølge Telemarkforskning enda viktigere å kunne hive seg rundt når mulighetene dukker opp og skriver dette i sin sluttrapport der de har studert suksessrike distriktskommuner i tidsrommet 2011-2018 (TF-rapport nr. 442): «Det betyr også at kommunens evne til å reagere for mer eller mindre tilfeldige hendelser blir viktig. Det gjelder å ha beredskap både ved flaks og beredskap for uhell (..) Det å skape en attraktiv kommune tar som regel lang tid og skjer svært sjelden som følge at kortsiktige satsinger».

Dette har vi sett viktigheten av i Akvakulturparken som på kort tid har krevd mye av flere sentrale aktører, bl.a. Sunndal Næringsselskap (SUNS) og Sunndal Næringseiendom (SNE).

Styret i SUNS har besluttet at Akvakulturparken nå har høyeste prioritet og forprosjektet har fram til nå vært støttet av Møre og Romsdal Fylkeskommune. Denne uken arrangerte SUNS en digital workshop med rundt 40 mulige aktører og bidragsytere til parken. Videre koordineres nå arbeidet med å få de mest sentrale aktørene til å enes om en samarbeidsavtale og å sende en felles søknad til virkemiddelapparatet. I første omgang dreier det seg om støtte til et forprosjekt, men i løpet av 1. halvår 2021 vil det også bli søkt om støtte til selve realiseringen. Tidsplanen konsortiet nå jobber mot er:

Prosjektering i 2021 - bygging i 2022 - oppstart 2023.


Vår klare anbefaling til politikerne i Sunndal er å ikke senke skuldrene eller fire på ambisjonene i næringspolitikken. Vi tror imidlertid vi må spisse tiltakene mer og gjøre mindre av noe av det vi gjør i dag. For det har vært gjort mye. Her er en ikke uttømmende liste over aktiviteter som SUNS har jobbet med som en konsekvens av næringspolitikken i Sunndal de seneste årene:

• Reiseliv Sunndal (inkl. magasinet Fossenes Rike)

• Smoltkonferansen (internasjonal konferanse i samarbeid med NoFima med flere hundre deltagere)

• Sunndalskonferansen (Miljøkonferansen Midt-Norge)

• Prosjekt Øvre Sunndal

• Gründermobilisering

• Idefestivalen

• SuSu programmet

• Etableringen av Newton-senteret

• Hoppid.no – Sunndal Kommunes førstelinje for gründere som vurderer oppstart av bedrift.

• Entreprenørskapsprosjektet

• Løpende saksbehandling av søknader ihht avtalen med kommunen.

• Løpende dialog med alle etablerte bedrifter som har spørsmål rundt virkemiddelapparat og mulige koblinger med andre bedrifter.

• Koronarelatert ekstraarbeid rundt informasjon, status i næringslivet, saksbehandling og oppdaterte støtteordninger.

• Regionale næringssamarbeidsplattformer


Vi i Sunndal Næringsselskap (SUNS) tror nå arbeidet med næringspolitikk bør dreies mer mot omdømmebygging, knoppskyting og bedriftsetablering innen aluminium, akvakultur og reiseliv. Dette håper vi å kunne få til ved blant annet å være mer ute og bistå bedriftene i Sunndal i å realisere idéer. Dette fokuset mener vi støttes av hovedkonklusjonene til Telemarkforskning som blant annet skriver i ovenfornevnte rapport: «Veksten i næringslivet kommer i de bransjene og i den typen næringsliv som kommunen har forutsetninger for og derfor stort sett i de bransjene som er der fra før». Dette er også essensen i den nye strategien til SUNS.

Vi ser frem til en spennende prosess når den nye Næringsplanen skal utarbeides for Sunndal de nærmeste månedene! En prosess som foruten politikerne og de som jobber med næringspolitikk bør involvere næringslivet, frivillig sektor og folk flest.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken