Varm opp stru­pen, nå blir det jule­konsert i tingvolldomen

Midt­veis i ven­te­ti­den øns­ker kan­tor Hen­ny Ma­rit Tur­øy vel­kom­men til førjulskonsert i mid­del­al­der­kir­ken på Ting­voll med kor, korps og en gyl­den mu­lig­het for folk til selv bli med på jule­to­ner.