«Ved dagens trasévalg ser vi ikke noen muligheter for å fortsette vår satsing av merkevaren Svinvik Gard»

Blir veitraseen forbi Svinvika plassert slik den nå er planlagt, betyr det over og ut for restaurantdriften i Svinvika.